limealley.se

+46703213380

LIMEALLEY.se

ALLÉER, PARKER, INNERGÅRDAR & TRÄDGÅRDAR.

Tjänster inom landskapsarkitektur sedan 1990.
Limealley

fIRMANS FILOSOFI

Firmans filosofi är att vidareutveckla och förädla de kunskaper som förvärvats genom åren. Ledstjärnan i företaget är att tillsammans med uppdragsgivaren utveckla en fullgod produkt, där estetik och funktion ingått en skön förening.

Gestaltar snabbt, stilsäkert och funktionellt trädgårdar, bostadsrätts – innergårdar, vägmiljöer och andra grönytor. Firman har en “signatur” med inslag som återkommer i olika varianter. Ingen grönyta är dock den andra lik – unik gestaltning till varje fastighet är en självklarhet. Inspiration från Englands historiska trädgårdskonst med mjuka linjer.

LIMEALLEY

Tjänster


trädgård

Innergårdar, parker & villaträdgårdar

Specialist mindre uppdrag markprojektering sedan 1990. 

Valfrihet för kunden – från enkla skisser till färdiga bygghandlingar, bara att välja nivå som det passar.  Funktion som “ledsagare” genom projektet, håller samman entreprenaden fram till färdig produkt om så önskas. Livslång support – bara att ringa eller mejla. Goda kontakter med entreprenörer för genomförandefasen.

INVENTERING & RESTAURERING AV ALLÉER

Specialist inventering/restaurering trädalléer sedan 1995 åt Trafikverket. Vi på Limealley värnar alléerna!

Översiktlig trädinventering samt detaljinventering.  Status, art, riskbedömning, rådgivning, instruktioner åtgärder/beskärning.    Goda kontakter med arborister för beskärning/nertagning av träd. Inventering av träd - trädbestånd, allé eller enskilda träd på fastighet. 


limealley

FIRMAN KAN ERBJUDA

Kompetenser i firman: Landskapsarkitekt LAR/MSA, Miljökonsult, IT. Ritningar uppritas i AutoCAD. Teknisk beskrivning, sektioner, detaljer redovisas vid önskemål. Positionering (koordinater) av inventerade träd, levererans  i GIS-kartor. Programmering används vid behov, kopplat till specifika uppdrag. 

Landskapsdesign - Växtförslag: Säker funktionell gestaltning - lättskötta planteringar.  Lång erfarenhet av att komponera vackra planteringsytor både i stort och smått. Smakfulla färgkombinationer av blom- och bladfärg i främst blått, vitt, rosa och silver. Spännande inslag med solitärer och andra accenter bidrar till det lilla extra och sätter en personlig prägel. "Lättskött lummighet"

Upprättande av tydliga skötselplaner inför framtiden.LIMEALLEY

Kontakt 

Ulla Gunnars Landskapsarkitekt LAR/MSA
Säte i Stockholm, tillgänglig hela Sverige.

Stockholm

+46703213380

ulla@gunnars-landskapsarkitekt.se

Måndag-fredag: 8:00-18:00